FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kommer jeg i kontakt med en oppdretter?

Under vårt menyvalg "Oppdrett" ligger alle norske Chodsky pes oppdrettere, med direktelink til deres hjemmeside. Der kan du komme i kontakt.

Er Chodsky pes en barnevennlig hund?

Ja, i rasestandarden til Chodsky pes står det beskrevet at de er usedvanlig kjærlig mot små barn, og er et fint familiemedlem. Husk allikevel på at små barn ikke skal være alene med en hund, uansett rase, men under oppsyn av voksne. Det er også viktig å sosialisere hunden med alle typer mennesker.

Hvordan er helsen til Chodsky pes? Og hvor gamle blir de?

Chodsky pes er jevnt over en frisk og sunn rase. Rapportering ifra Tsjekkia tyder på at HD og manglende testikler er de største helseproblemene. AD statistikk for rasen er ukjent, og derfor overvåkes denne nøye. På enkelte linjer har det vært forekomst av avkom med epilepsi, kløe og eller allergi. Det finnes også noe kreft på rasen.

Det jobbes hele tiden med å forbedre rasens helse og dokumentere hva slags utfordringer rasen har. Dette gjøres ved å utsende spørreskjemaer angående helse ut til medlemmene med jevne mellomrom, og avle på friske dyr. For mer info se "Helse" eller "RAS".

Chodsky pes blir mellom 9-13 år.

Hvor mye aktivitet trenger en Chodsky pes?

Chodsky pes er en rase som krever moderat til høy aktivitetsnivå. 

Aktivitetsnivået vil variere fra hund til hund, men hos de fleste vil det være viktig med daglig aktivitet i form av fysisk eller mentale utfordringer. Ved å trene ro med hunden, fra ung alder, vil man kunne bevare "av-knappen", og ha en hund som kan ha det rolig i noen dager.

Hva kan rasen brukes til?

Chodsky pes er en allsidig rase som kan benyttes i ulike grener/oppgaver. Rasestandarden legger vekt på luktegenskapene til rasen, og de passer bra til spor, spesialsøk, rundering og smeller. Her i Norge blir hundene også brukt til lydighet, rallylydighet, terapihund, norske redningshunder og gårds/familiehunder.

Rasen er lettlært, men man bør snakke med oppdretter om evt planer for hunden. Slik at de kan velge rett individ til aktiviteten.

Kan Chodsky pes benyttes i IPO?

 Pr 15.07.18 er det fire utenlandske chodsky pes med IPO3 titler og tre utenlandske chodsky pes med IPO1 i DogWeb. I Norge pr 15.07.18 er det tre chodsky pes som har hentet ut RIK-lisens. OBS! REGELENDRING RIK. fra 01.01.2019. Chodsky Pes kan ikke trene eller konkurrere i IPO, da rasen ikke er oppført på listen over raser som får trene C-arbeid i Norge.

 

Unntaket er de 3 chodsky pes som allerede innehar RIK-lisens før regleendringen. Disse får fortsatt trene, men ikke delta på prøver i Norge.

Hvordan er Chodsky pes med andre hunder?

Chodsky pes er hunder som har et godt språk, og i de fleste tilfeller går de godt sammen med andre dyr og hunder. Det kan være litt utfordringer i bånd, med tanke på lyd i møtesituasjoner. Det er sjelden aggresjon eller problemer i flokksammenheng eller når hundene er løse.

Er det mye lyd i rasen?

Ja. Det er individuelle forskjeller, men man må være ærlig og si at det kan være mye lyd i rasen. Tåler man ikke bjeffing er ikke dette rasen for deg. Dette er en vokter som er avlet frem for å varsle. Hvor mye vokting som ligger i selve individet vil variere. Lyden kan også komme dersom de blir ivrige eller ting ikke skjer fort nok i treningssammenheng.

Det står at Chodsky pes er en vokter, hva menes med dette?

Med vokting mener man at en Chodsky pes vil si ifra dersom det kommer noen på besøk. De kan også vokte på ting og passe på familiemedlemmer.

Er Chodsky pes mataggressiv?

Det er ikke gitt tilbakemlding på at Chodsky pes er mataggressiv. Det er allikevel viktig å trene på dette.

Kan alle utenlandske Chodsky pes registreres i NKK, etter import til Norge?

Nei. Det er viktig å huske på at ikke alle utenlandske Chodsky pes kan meldes inn i NKK. Det er kun Chodsky pes ifra land som har godkjent rasen i sitt lands kennel klubb som kan omregistreres. Kennel klubben, til landet, må også være medlem av FCI.

Pr 31.10.2018 kan Chodsky pes fra Tsjekkia, Sveits, Polen, Danmark, Sverige, Finland og Nederland registreres her i Norge.

Bør jeg som Chodsky pes eier være medlem av raseklubben?

Vi anbefaler alle Chodsky pes eiere å være medlem. Grunnen til dette er at vi ønsker å opprettholde en raseklubb her i Norge og jobbe for en frisk og funksjonell rase. Ved å være medlem bidrar du til at arbeidet videre med rasen kan fortsette. Du har uttalelsesrett og stemmerett ved årsmøtene, og du får muligheter til å møte andre Chodsky pes eiere gjennom aktiviteter som arrangeres av klubben.

Et av det viktigste arbeidet til klubben er å overvåke helsen til Chodsky pes. Dette gjøres via helseskjemaer som blir regelmessig sendt ut til våre medlemmer. Dersom du ikke er et medlem, vil du dessverre ikke motta dette og vi vil derfor ikke få et nøyaktig bilde på rasen.

~KONTAKT KLUBBEN~