Kontaktinfo til sittende styre

Leder, Vibeke Pettersen

E-post: leder@chodskypes.no

Sekretær,

E-post: sekretaer@chodskypes.no

Hvis du ønsker å sende en felles e-post til hele styret.

E-post: mail@chodskypes.no

~KONTAKT KLUBBEN~