Hvem dømmer
Chodsky pes

På denne siden finner du informasjon om hvem som dømmer Chodsky pes på NKKs utstillinger. Husk at dommerendringer kan forekomme.

Dogs4all (Nordisk)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Romania

Augustin Ionescu

15.nov 2019

Dogs4all (Internasjonal)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Norge

Wenche Eikeseth

17.nov 2019

NKK BØ (Nordisk)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Sverige

Nina Karlsdotter

14.feb 2020

NKK BØ (Internasjonal)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Estland

Astrid Lundava

15.feb 2020

NKK Kristiansand (Nordisk)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Danmark

Tomas Rohlin

14.mars 2020

NKK Bergen (Internasjonal)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Slovenia

Marija Kavcic

18.april 2020

NKK Ålesund (Nordisk)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Finland

Saija Juutilainen

9.mai 2020

NKK Ålesund (Internasjonal)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Norge

Frank Christiansen

10.mai 2020

NKK Sandefjord (Internasjonal)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Litauen

Ramune Kazlauskaite

6.juni 2020

RASESPESIAL CHODSKY PES

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Tsjekkia

(navn kommer senere)

7.juni 2020

NKK Fauske (Internasjonal)

Dato

Dommer

Nasjonalitet

Ungarn

Annamaria Tarjan

2.aug 2020

Handler info

Utstilling skal være gøy og er en fin mulighet til å vise frem rasen. Glem ikke at din hund er verdens beste, uansett hvordan bedømmingen har gått.

I Chodsky pes miljøet her i Norge, har vi et godt utstillingsmiljø. Og ofte ser vi på dette som en sosial begivenhet hvor vi kan møte andre chodsky pes med deres eiere.

 

Dette ønsker vi å fortsette med, og oppfordrer samtlige til å opptre kammeratslig og vise god sportsånd. Som blant annet innebærer å gratulere vinnerne.

~KONTAKT KLUBBEN~