Avl av Chodsky Pes

NCPK er underlagt NKK, og følger derfor deres etiske regler for avl og oppdrett, samt NKKs avlsstrategi.

I tillegg har man et eget RAS-dokumnet for rasen (Rasespesifikk avlsstrategi for Chodsky Pes), som er anbefalt å følge. Nedenfor finner du viktige punkter fra RAS-dokumentet. For å laste ned hele dokumentet, klikk på RAS knappen.

Foto: Vendla Ekker

Rasespesifikk avlsstrategi for Chodsky pes (RAS)

Utdrag fra RAS

Norsk Kennel Klubb har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av rasene er deleget til raseklubbene. For Chodsky pes er det Norsk Chodsky pes Klubb som har dette ansvaret.

Målet med RAS er å lage en strategi for å nå NKKs målsetting om funksjonelt friske hunder med rasetypiske eksteriør, god helse og mentalitet.

Overordnet mål for rasen

 • Øke kunnskap og spre informasnon om den genetiske variasjonens betydning i avlsarbeidet.

 • Spre informasjon om rasen, og gjennom sunn og målrettet avl øke populasjonen.

 • Oppfølging av populasjonens utvikling så vel i Norge som i andre land.

 • Beholde en allsidig brukshund med egenskaper som passer godt til mange hundesporter som smeller, agility, lydighet. I tillegg kan den benyttes som redningshund, terapihund m.m.

 • Få frem gode individer av rasen med den gode mentaliteten og helsen. Beholde den balanserte familiehunden med godt temperament mot mennesker, spesielt barn og andre hunder. Robust, men mild og veldig iherdig.

 • Arbeide for at oppdrettere og hannhundeiere tar hensyn til resultatene av avlen sin og at det er åpent og tolerant forhold mellom oppdrettere.

Populasjonsstørrelse pr. juli 2018

I Norge er det pr. 2018 registrert ****** hunder. Utviklingen de siste årene har vært økende. 01.01.2013 godtok NKK Chodsky pes registrering. I 2013 ble det kun registrert 5 hunder.

I Norge er det pr. 2018 registert*** kull. To kull som ble født før rasen kunne registreres i NKK, og **** etter mulighet for registrering.

Avl av Chodksy pes

NCPK anbefaler:

 • innavlsgrad under 6,25% for Chodsky Pes

 • Unngå matadoravl, slik at neste generasjoner ikke er i slekt med hverandre. Dette ved å unngå at en hund har flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5 års periode.

 • Det er viktig og nødvendig å samarbeide med de andre nordiske landene i forbindelse med avl.

 • Å benytte like mange hannhunder som tisper i avl da populasjonen er liten.

 • Unngå samme kombinasjon av tispe og hannhund på flere kull.

 • Fremtidige valpekjøpere, som importerer valper, anbefales å tenke fremtidig avl og tenke på innavl når valper hentes inn.

Mål og strategi

 • Jobber for lavest mulig innavlsgrad

 • Benytte like mange tisper som hannhunder i avl for flest kombinasjoner

 • Drive aktiv medlemsverving blant eiere av rasen. Da det er viktig at eiere har tilknytning til NCPK for innhentning og deling av informasjon.

 • Det er også viktig at NCPK er behjelpelig med informasjon og råd til eiere som måtte ønske å bruke hunden sin i avl.

Helse

Chodsky pes er jevnt over en frisk, sunn rase. De største helseproblemene i Tsjekkia er HD og manglende testikler. AD statistikk er ukjent og må derfor overvåkes. Det finnes indikasjoner på at det er epilepsi på enkelte linjer av rasen. Dette vet vi for lite om og må overvåkes for å innhente yttligere informasjon. Det er også noe kreft på rasen, kløe og allergi.

I Finland er det gjennom DNA tester oppdaget anlegg for Degenerativ Myelopati (DM). Disse testene er ikke verifiserte for rasen. I samråd med NKK anbefaler vi derfor ikke å teste de norsk hundene for DM. Dette inntil det finnes mer kunnskap om DM på rasen.

Prioriteringer

 • Arbeide for å holde rasen sunn og frisk

 • NCPK anbafaler HD og AD røntgen av alle hunder som bor i Norge. Både de som fødes og de som importeres. Dette for å få oversik over rasens helse og som grunnag for videre avl.

 • Langsiktig mål: Frie hofter på rasen. Da vi vet at HD er resultat av både arv og miljø, er det viktig å informere valpekjøpere hvordan en valp/unghund bør aktiveres med tanke på å unngå HD.

 • NCPK anbefaler å bruke HD frie avlsdyr (A og B). På grunn av liten genvariasjon godtaes også avl på C-hofter, men bare mot rene A-hofter.

 • Det avles kun på hanner med testiklene nede.

Mål og strategi

Det skal aldri benyttes:

 • hunder i avl som har kjent genetiske defekter

 • hunder i avl med dårligere HD enn C-hofter

 • hannhunder som ikke har to testikler

 • hunder i avl med kjente kliniske symptomer

 • hunder i avl med dårligere resultat enn AD 0

Avlsarbeidet bør fokusere på helse og funksjon. Det er viktig å holde fast ved eksteriøret og de mentale egenskapene som gir rasen den særpreg og arbeidsvilje.

Mentalstatus

NCPK anbefaler kjent mentalstatus på hunder som skal benyttes i avl. Dette gjelder både hannhunder og tisper. NCPK anbefaler kun hunder med resultat 1-3 på moment 10 (skudd) ved MH. Hunder med resultat 3 på skudd, skal kun brukes i avl med hunder med 1 på skudd.

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden

CP er en gjeterhund med sterk flokktilhørighet. Den fremstår som en lojal familiehund, med sterk tilknytning og kjærlighet til familiens medlemmer. Erfaringer tilsier at CP er trygg og glad overfor barn. Samtidig har den et sterkt vaktinstinkt, og mange fremstår som voktere med betydelig tilbøyelighet til å varsle.

CP er en aktiv og selvbevisst hund, og allerede fra valpetiden er det viktig både å aktivisere og å sette grenser for at hunden skal finne seg til rette. Hunden er arbeidsom og våken, og glad i utfordringer og læring.

Utmerket luktesans, egner seg godt til nesearbeid generelt.

CP er en allsidig hund som kan benyttes til mange forskjellige hundesporter. Eks bruks, lydighet, smeller og agility. Rasen kan også egne seg godt til besøkshund, terapihund, redningshund og mer.

Det er generelt god mentalitet på rasen. De er vennlige mot andre hunder, mennesker og spesielt barn. Rasen er arbeidsvillig og iherdig, men rolig.

Rasens opprinnelse er en vakt og gjeterhund.

Mål og strategi

 • NCPK vil jobbe for å beholde det gode temperamentet til rasen

 • CP skal gå godt sammen med mennesker og andre hunder

 • Rasens gode bruksegenskaper skal opprettholdes

 • Det er viktig å opprettholde den myke/førbare, arbeidsvillige, iherdige og uredde hunden med gode søkeegenskaper

Atferd og mentalitet

CP er en allsidig hund. Den er en god familiehund og en god brukshund. Det forutsetter god sosialisering fra oppdretter og ny eier fra 8 ukers alder, dette gjelder både miljø, mennesker og andre raser. Rasen er iherdig, så det er viktig å ha tydelige grenser fra de er små- De er veldig arbeidsvillige, men er også rolige når de ikke er i arbeid.

Mål og strategi

 • NVPK vil utarbeide helseskjema som vil sendes til alle medlemmer med ca 3 års mellomrom. Dette for å kartlegge rasens helse, mentalitet og adferd

 • NCPK vil jobbe for å legge til rette for mental-beskrivelse av rasen

Eksteriør

CP er en middels stor gjeterhund med rektangulær kroppsfasong, lang pels med rikelig underull, noe som gjør den robust og i stand til å tåle all slags vær. Harmonisk bygget med alle kroppsdeler i balanse, noe som gjør den kompakt og elegant, karakteristisk er dens holdning, små ører, elegante lang hals og manke.

Av de som stilles ut på utstillinger er kvaliteten god, dvs at der er stor andel hunder med Excellent.

Mål og strategi

 • Det er viktige at oppdrettere forholder seg til rasestandaren i avlsarbeidet. Individene skal ha rasetypiske trekk, men elles settes helse og mentalitet fremfor eksteriør i avlsarbeidet

 • NCPK anbefaler at en hund som skal benyttes i avl bør ha oppnådd minst vergy good på utstilling

Klubbens langsiktige mål

 • Forbedre rasens HD statistikk. Gjennom planmessig avl og informasjon ønsker vi å forbedre rasens HD statistikk.

 • Målet er å beholde en sunn og frisk hund med sine unike egenskaper.

 • Det er sterkt ønskelig at hunder som benyttes i avl har minst very good på utstilling, har gjennomført MH med minimum 3 på moment 10 (skudd), AD 0 og HD ikke dårligere enn C (C-hofter kan kun pares mot A-hofter).

 • NCPK vil legge til rette for og oppfordre alle til å gjennomføre MH (mentalbeskrivelse)

Norsk Chodsky pes Klubb vil understreke at retningslinjene i avlsstrategien er anbefalninger. Målene vil være vanskelige å nå om ikke kommende oppdretter og hannhundeiere følger disse anbefalinger.

RAS-dokumentet skal evalueres hvert år og revideres hvert 5.år.

~KONTAKT KLUBBEN~