top of page

Informasjon

Årsmøtet

Årsmøtet er NCPK høyeste myndighet. Her er alle medlemmer velkomne til å møte, uttale seg og stemme. Her blir saker som et eller flere medlemmer har tatt opp, diskutert og evt. vedtatt. Saker kan omhandle avl, økonomi, aktiviteter o.l. Et av årsmøtets viktigste oppgaver er å velge representanter til styret, revisorer og vedta lovendringer.

Årsmøtet blir holdt en gang pr. år. Opplysninger om sted og dato, blir publisert under aktiviteter og på hovedsiden.

 

Styret velges på generalforsamlingen på årsmøtet. Hvert medlem velges for 2 år, bortsett fra vara som velges for 1 år. Styrets oppgaver er blant annet:

  • Holde oversikt over medlemsmassen

  • Kontakt med medlemmer, NKK og andre klubber

  • Tar opp og behandler saker i generalforsamlingen

  • Oppdaterer medlemmer om evt. regelverksendringer og informasjon

  • Ansvar for budsjett og regnskap

  • Ansvar for planlegging og gjennomføring av klubbens aktiviteter

  • Rådgivning i forbindelse med avl, alvsforskrifter og retningslinjer

  • Drifte klubben og dens nettside

Nytt styre ble valgt på årsmøtet den 24.03.2021

Styret

Styret

Vibeke Pettersen

Styreleder

Charlotte Hagen

Kasserer

Roger Abrahamsen

Styremedlem

Aino Iren Åsen

Varamedlem

Sandra Paulsen

Nestleder

Silje K. Amundsen

Sekretær

Christin Krystad

Varamedlem

Revisor

logo.jpg

Inger Faugstad

Revisor

logo.jpg

Bjørn Atle Pettersen

Vara revisor

Valgkomite

logo.jpg

Inger Lise Kristiansen

Leder valgkomite

Avatar 102

Ønsker du å sitte i valkomiteen? Ta gjerne kontakt med klubben

Varamedlem

logo.jpg

Berit Skjeggerød

Medlem

logo.jpg

Vigdis Støylen Quipt

Medlem

bottom of page