Styret

Informasjon

Årsmøtet

Årsmøtet er NCPK høyeste myndighet. Her er alle medlemmer velkomne til å møte, uttale seg og stemme. Her blir saker som et eller flere medlemmer har tatt opp, diskutert og evt. vedtatt. Saker kan omhandle avl, økonomi, aktiviteter o.l. Et av årsmøtets viktigste oppgaver er å velge representanter til styret, revisorer og vedta lovendringer.

Årsmøtet blir holdt en gang pr. år. Opplysninger om sted og dato, blir publisert under aktiviteter og på hovedsiden.

 

Styret velges på generalforsamlingen på årsmøtet. Hvert medlem velges for 2 år, bortsett fra vara som velges for 1 år. Styrets oppgaver er blant annet:

  • Holde oversikt over medlemsmassen

  • Kontakt med medlemmer, NKK og andre klubber

  • Tar opp og behandler saker i generalforsamlingen

  • Oppdaterer medlemmer om evt. regelverksendringer og informasjon

  • Ansvar for budsjett og regnskap

  • Ansvar for planlegging og gjennomføring av klubbens aktiviteter

  • Rådgivning i forbindelse med avl, alvsforskrifter og retningslinjer

  • Drifte klubben og dens nettside

Nytt styre ble valgt på årsmøtet,  29.02.2020

Styret

--

Styreleder

--

Kasserer

--

Styremedlem

Charlotte Hagen

Varamedlem

--

Nestleder

--

Sekretær

--

Varamedlem

Revisor

Rebecca Alstad

Revisor

Inger Faugstad

Vara revisor

Valgkomite

Nicolay Somdal

Leder valgkomite

Trude K.S. Tørum

Varamedlem

Kari Buer Winnæss

Medlem

Helene Solhus Bakkeberg

Medlem

~KONTAKT KLUBBEN~