Informasjon

Årsmøtet

Årsmøtet er NCPK høyeste myndighet. Her er alle medlemmer velkomne til å møte, uttale seg og stemme. Her blir saker som et eller flere medlemmer har tatt opp, diskutert og evt. vedtatt. Saker kan omhandle avl, økonomi, aktiviteter o.l. Et av årsmøtets viktigste oppgaver er å velge representanter til styret, revisorer og vedta lovendringer.

Årsmøtet blir holdt en gang pr. år. Opplysninger om sted og dato, blir publisert under aktiviteter og på hovedsiden.

 

Styret velges på generalforsamlingen på årsmøtet. Hvert medlem velges for 2 år, bortsett fra vara som velges for 1 år. Styrets oppgaver er blant annet:

  • Holde oversikt over medlemsmassen

  • Kontakt med medlemmer, NKK og andre klubber

  • Tar opp og behandler saker i generalforsamlingen

  • Oppdaterer medlemmer om evt. regelverksendringer og informasjon

  • Ansvar for budsjett og regnskap

  • Ansvar for planlegging og gjennomføring av klubbens aktiviteter

  • Rådgivning i forbindelse med avl, alvsforskrifter og retningslinjer

  • Drifte klubben og dens nettside

Nytt styre ble valgt på ekstraordinært årsmøte den 26.09.20

Styret

Styret

Vibeke Pettersen

Styreleder

Charlotte Hagen

Kasserer

Roger Abrahamsen

Styremedlem

Sandra Paulsen

Nestleder

Verv ledig

Sekretær

Christin Krystad

Varamedlem

Revisor

ny logo.jpg

Rebecca Alstad

Revisor

Avatar 103

Inger Faugstad

Vara revisor

Valgkomite

Avatar 98

Nicolay Somdal

Leder valgkomite

Avatar 102

Ønsker du å sitte i valkomiteen? Ta gjerne kontakt med klubben

Varamedlem

Avatar 103

Ønsker du å sitte i valgkomiteen? Ta gjerne kontakt med klubben.

Medlem

Avatar 102

Helene Solhus Bakkeberg

Medlem