top of page
11046942_1382257492094761_22460425710855

Chodsky pes

Bohemian Shepherd

"Pes" betyr hund på tsjekkisk, og Chodsko er en region vest i Tsjekkia. Derav navnet Chodsky Pes, som er Tsjekkias nasjonalrase.

 

Grensen mellom Tsjekkia og Tyskland var allerede på 1100- tallet en viktig grense. Da dette var den eneste veien for handelsfolket å eksportere og importere sine varer. Chodskofolket hadde her ansvaret for å bevokte grensen fra 1200- tallet til 1620, og fikk av den grunn privilegier av kongen til å eie større vokende hunder. Chodsky pes ble en god hjelp i dette arbeidet.

Det har blitt dokumentert et avelsarbeid på chodsky pes som stammer fra 1500-tallet. Da bevokningen av grensen opphørte på 1600-tallet, tok også denne avlen slutt.

 

Choderene beholdt sine hunder og brukte dem til vakthund, gjeting av kveg og familiehund på gårdene sine. Choderene er kjent i Tsjekkia siden den nasjonale forfatteren Alois Jirasek udødelig gjorde rasen ved å skrive om dem i en roman, med tittelen «hundehodene» (direkte oversatt) De hadde også silhuetten av hundehode på deres vimpler, hundene var med på malerier og monumenter fra regionen. Hundehode var lenge et symbol på det tsjekkiske forsvaret og var brukt i regementsvåpen så sent som den første verdenskrig. Når det internasjonale speiderforbundet begynte å bruke liljen som deres symbol, satt tsjekkerne deres hundehode over liljen som symbol på deres tsjekkiske speiderforbund.

 

Rasen har overlevd til moderne tid på grunn av geografisk og politisk isolasjon. Det har vært svært små utseendemessige endringer etter det man kan bedømme fra de mange fotografier, malerier og statuer i Tsjekkia. I 1984 skrev Jan Findejs en artikkel om Chodsky Pes i tidsskriftet «Pes pritel clovek», der han søkte hunder av denne rase og med deres opprinnelige utseende. Det ble funnet flere hunder som stemte overens med de opprinnelige hundene. Ut ifra disse hunden ble et moderne avelsarbeid startet, for å gjenskape (regenerere) rasen.

 

28. oktober 1984 ble den anerkjent i det tsjekkiske avlsforbund, CMKU, og de første hunden ble tatt inn i stamboken. Det første kullet med 6 valper ble født og tatt opp i stamboken den 20. oktober 1985, de kom fra kennel Na Baranc og eier var Hr. L. Hykle.

 

I tiden 1984 til 2002 er det blitt registrert mer enn 1500 nye hunder. Pr november 2015 finnes det cirka 5000 individer fordelt på Tsjekkia, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Sveits og Slovakia.

Den første hunden som ble hentet til Norge var Izzy, som ble hentet av Bente.

14.03.2013 ble Norsk Chodsky pes klubb dannet. Det ble født to kull, før man kunne registrere Chodsky pes i Norsk Kennel Klubb. Og Første registrerte valpekull var etter Bea som eies av Inger Lise.

Rasen er midlertidig FCI godkjent.

 

Info hentet fra RAS dokument

bottom of page